Basket

  Untick selected:   0
 1. Klopenie ohýbaných nosníkov. Prúty namáhané kombinovane osovou silou NEd a ohybovým momentom MEd podľa STN EN 1993-1-1
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna ; V250
  Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009 . s.107-143
  bending beam klopný moment
  článok zo zborníka
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  article

  article