Basket

  Untick selected:   0
 1. Možnosti využitia technológie InSAR na určenie digitálneho modelu reliéfu
  Bakoň Matúš ; V130  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47509
  bakalárska práca
  book

  book