Basket

  Untick selected:   0
 1. Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0229/08
  Paulová Iveta (Research team head) ; M300  Mĺkva Miroslava (Research team member) ; M4000 Kučerová Marta (Research team member) ; M4000 Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Horňák František (Research team member) ; M4000 Tibenská Zuzana (Research team member) ; M4000 Marton Michal (Research team member) ; M190 Lestyánszka Škůrková Katarína (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  manažérstvo kvality konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book