Basket

  Untick selected:   0
 1. Štrukturálna typológia malých a stredných európskych miest z pohľadu vývoja ich pôdorysných osnov : doktorandská dizertačná práca / Školiteľ D. Kaliská
  Korenková Zdenka 
  Bratislava : STU FA, 2010 . - 266 s
  urbanizmus sídiel typológia miest
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book