Basket

  Untick selected:   0
 1. Výber slovenských technických noriem pre výstavbu a stavebníctvo : Stav k 30.júnu 1996
  Puškár Anton ; V180  Šebestová Viera ; V180
  Bratislava : Ministerstvo výstavby a verejných prác SR, 1996 . - 313 s
  ISBN 80-88836-09-3
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0300
  book

  book