Basket

  Untick selected:   0
 1. Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000
  Imrišek Martin ; V  Papčo Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography digitálny model reliéfu digital terrain model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59367
  bakalárska práca
  book

  book