Basket

  Untick selected:   0
 1. Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov
  2011
  Moskva : Mašinostrojenije
  No 7(673), rok 2011
  Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov
  ročník a/alebo číslo časopisu
  (1) - článok
  journal

  journal