Basket

  Untick selected:   0
 1. Výstupy fyziky do etiky riadenia spoločnosti a manažmentu
  Krempaský Július ; E150 
  Fyzika a etika V. Poznanie, veda a spoločnosť : . s.98-109
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article