Basket

  Untick selected:   0
 1. Manažérstvo rizík I : Požiadavky, metódy a postupy
  Pačaiová Hana  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 153 s
  ISBN 978-80-553-0857-9
  manažérstvo rizík
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book