Basket

  Untick selected:   0
 1. Výberový predmet 3.Vybrané state z kovových konštrukcií III. : Mostné a technologické stavby. Vplyv krútenia pri tenkostenných mostných sústavách
  Baláž Ivan ; V190 
  2.dopln.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991 . - 166 s príl
  ISBN 80-227-0360-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF18200
  book

  book