Basket

  Untick selected:   0
 1. Kovové konštrukcie I : Príručka pre navrhovanie prvkov oceľových konštrukcií. I.časť / [aut]Baláž,Ivan;Agócs,Zoltán
  Agócs Zoltán ; V190  Baláž Ivan ; V190
  2.dopl.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 495 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-05-00187-8
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF82200
  book

  book