Basket

  Untick selected:   0
 1. Tenkostenné oceľové konštrukcie. : Vplyv krútenia pri tenkostenných mostných sústavách / [aut]Baláž,Ivan
  Baláž Ivan ; V190 
  3.dopl.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 166 s
  ISBN 80-227-0792-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF18100
  book

  book