Basket

  Untick selected:   0
 1. Elektrické a niektoré ďalšie vlastnosti dotovaného polyacetylénu : Kand.diz.práca : Obh. 09.01.1985 / [aut.] Fedorko,Pavol, Ing.; Škol. Barta,řtefan
  Fedorko Pavol ; C5280  Barta Štefan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 174 s
  polovodiče vodivé organické polyméry organické polovodiče elektrická vodivosť dotovaný polyacetylén
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book