Basket

  Untick selected:   0
 1. Stochastické modely v telekomunikáciách 1
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana
  Bratislava : FABER, 1999 . - 128 s
  ISBN 80-968125-0-5
  stochastické procesy systémy prenosu dát Telekomunikácie číslicové spracovanie signálov systémy hromadnej obsluhy Markovove procesy matematické modely
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI12101
  FIIT1000
  book

  book

  Untick selected:   0