Basket

  Untick selected:   0
 1. Tenkostenné oceľové konštrukcie : Vplyv krútenia pri tenkostenných mostných sústavách
  Baláž Ivan ; V190 
  4.dopl.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 169 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1382-1
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF20100
  book

  book