Basket

  Untick selected:   0
 1. Príspevok k riešeniu niektorých problémov optimalizácie spektrálne deliacej sústavy kamery pre farebnú televíziu : V. odb. 26-07-9:Obh. 18.9.1980
  Kulla Peter ; E030  Pazderák Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1979
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book