Basket

  Untick selected:   0
 1. Medzinárodné financie
  Jankovská Anežka 
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 529 s
  ISBN 80-89047-56-4
  trhy finančné medzinárodné hospodárske vzťahy trhy kapitálové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Medzinárodné financie

  book