Basket

  Untick selected:   0
 1. Kovové konštrukcie I. : Príručka pre navrhovanie prvkov oceľových konštrukcií - I.časť
  Baláž Ivan ; V190  Agócs Zoltán ; V190
  3.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 495 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-0637-X
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book