Basket

  Untick selected:   0
 1. Tenkostenné oceľové konštrukcie : Vplyv krútenia pri tenkostenných mostných sústavách
  Baláž Ivan ; V190 
  5.dopl.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 298 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2034-8
  viazané krútenie voľné krútenie krútenie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF20100
  book

  book