Basket

  Untick selected:   0
 1. Konštrukčno-technologické charakteristiky vrtákov pre obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov : Bakalárska práca
  Šarády Martin  Charbula Jozef (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004
  MTF ; . - 44 s
  technológie strojárskej výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book