Basket

  Untick selected:   0
 1. Zvuková pohltivosť priestorových prvkov a optimalizácia ich modelovania v algoritmoch založených na lúčovej metóde
  Zrneková Júlia ; 010180  Rychtáriková Monika ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TKPS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102574
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book