Basket

  Untick selected:   0
 1. Moderné diagnostické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Batárová Kinga ; 045280  Holá Oľga (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102253
  bakalárska práca
  book

  book