Basket

  Untick selected:   0
 1. Štúdium neutroniky aktívnej zóny rýchleho reaktora so zameraním na prechodové deje : dát. obhajoby 20.12.2019
  Osuský Filip ; 036000  Haščík Ján ; 036000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 20.12.2019 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : D-JE . - 195 s., AUTOREF. 2019, 40 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130831
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book