Basket

  Untick selected:   0
 1. Bezpečnostné požiadavky pri manipulácii s penidlami a pri hasení s penou
  Majáková Ľudmila ; 065000  Balog Karol ; 065000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131994
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book