Basket

  Untick selected:   0
 1. Príspevok k riešeniu problémov lomovej mechaniky
  Turis Matúš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145700
  dizertačná práca
  book

  book