Basket

  Untick selected:   0
 1. Porovnanie odolností tlačených priehradových členených prútov vypočítaných podľa EN 1993-1-1 a STN 73 1401
  Peti Matej ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124767
  bakalárska práca
  book

  book