Basket

  Untick selected:   0
 1. Možnosti znižovania emisií oxidov dusíka vo vybranom podniku
  Vlčková Andrea ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138773
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

  Untick selected:   0