Basket

  Untick selected:   0
 1. Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností
  Rences Tomáš ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 66 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144466
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book