Basket

  Untick selected:   0
 1. Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
  Púčať Samuel ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145499
  diplomová práca
  book

  book

  Untick selected:   0