Basket

  Untick selected:   0
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie vychystávania materiálu v spoločnosti DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.
  Raška Adam ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151024
  bakalárska práca
  book

  book