Basket

  Untick selected:   0
 1. Návrh opatrení na udržateľné zlepšovanie spokojnosti zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Vallová Simona ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141424
  bakalárska práca
  book

  book