Basket

  Untick selected:   0
 1. Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
  Gregušová Viktória ; 902024  Porgeszová Hana ; 902023 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150728
  diplomová práca
  book

  book