Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - I. (Globalizácia verzus zložitosť rozhodovacích situácií)

Drieniková, Katarína
article