Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - II. (Stratégia SZP v kontexte s ISO 26 000)

Drieniková, Katarína
article