Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Využitie regresnej analýzy pri meraní Youngovho modulu pružnosti holografickou interferometriou

Trnka, Stanislav
book