Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Hodnotenie životného cyklu vybraného výrobku z pohľadu jeho vplyvu na strategický manažment podniku

Moravčíková, Dominika
article