Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Wykorzystanie systemu analizatora odksztalceń AutoGrid do oceny wplywu parametrów procesu wyoblania na odksztalcalność blach aluminiowych i stalowych

Hyrcza - Michalska, Monika
article