Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Komunikácia prostredníctvom priameho marketingu v slovenských firmách. Direct marketing communication in the slovak firms

Šalgovičová, Jarmila
article