Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Aktuálne problémy kartografie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav

Fencík, Róbert
book, ISBN: 80-227-2480-7