Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it

Čambál, Miloš
article