Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Application of arrangements for better motivation system in company - Slovak dock-yard in Komárno, joint stock company Bratislava

Zsigó, Tomáš
book