Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Rozbor elasticko-plastických deformácií pri ohýbaní oceľových plechov pre rôzne stupne pretvorenia

Špilová, Dana
book