Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Informačný systém pre správu agendy vedecko-výskumných projektov kvalitatívneho typu = Information system for Qualitative research project's agenda management

Varačka, Marek
book