Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTT spol. s r. o. Modra = Proposal of improvement in organisation structure of management in KNOTT, spol. s r. o

Uherčíková, Bibiana
book