Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD]

Pichňa, Juraj
book