Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Zabezpečenie proti zneužitiu údajov v prípade krádeže PC s OS Windows = Safeguards against misuse of data in case of theft of a PC with Windows OS

Švec, Ondrej
book