Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523

Novák, Michal
book