Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Využitie metódy analytického hierarchického procesu (AHP) pri stanovovaní strategických cieľov stakeholderov v rámci stratégie CSR

Drieniková, Katarína
article