Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Klopenie ohýbaných nosníkov. Prúty namáhané kombinovane osovou silou NEd a ohybovým momentom MEd podľa STN EN 1993-1-1

Baláž, Ivan
article