Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení = Research of Abbott-Firestone curves with consideration on cutting conditions and achieved quality of turned surface

Tomaníčková, Dagmar
book